Lato

Dawnośmy nie grali. I zaraz zagramy, pierwej jednak zajrzymy w maliny.