Gałęzie (8)

Myśmy wolni. Zwolniono nas tam,
gdzie myśleliśmy, że o nas stoją.