Gałęzie (6)

...ciężkie są góry, ciężkie są morza.
Nawet w dzieciństwie zasiane w ziemię

drzewa zbyt ciążą...