Gałęzie (5)

Spojrzyj na kwiaty, te wierne ziemskiemu istnieniu,
bo my los z brzegu losu pożyczamy...


Friedrich, księżyc
R. M. Rilke: Sonety do Orfeusza, cz. II, Sonet XIV (fragment)
C. D. Friedrich: Spacer o zmierzchu

Brak komentarzy:


KOMENTARZE ARCHIWALNE »»

(wybierz plik o nazwie takiej, jak tytuł notki)Prześlij komentarz