Gałęzie (4)

Jestże naprawdę czas niszczący wszystko?
Kiedy na górze spokojnej burzy warownię?