Sedes z Bakelitu

Sedes z Bakelitu: filozof grecki z drugiego wieku p.n.e., przedstawiciel tzw. trzeciej drogi w idealizmie platońskim. Twórca podstaw nowoczesnej ontologi, które zawarł w dziele Od Bytu do Odbytu. Szerokim masom znany jest przede wszystkim dzięki sentencji Stękam, więc jestem.

Brak komentarzy:


KOMENTARZE ARCHIWALNE »»

(wybierz plik o nazwie takiej, jak tytuł notki)Prześlij komentarz